Razmotavanje i vraćanje i niveliranje

Odmotavanje zavojnice od nerđajućeg čelika

Odmotavanje je od velikog kalema prema malom ili od namotaja u listove ili ploče.

Namotaj od nerđajućeg čelika

Povrat je za preostali namotaj nakon odmotavanja.

Niveliranje namotaja od nerđajućeg čelika/Isecanje na dužinu

Nivelacija je važan protok kada se reže na dužinu, a ravnost ploča ili ploča bi se dobro kontrolisala tokom ovog koraka.
Obično postoje dva načina za rezanje na dužinu, leteći rezač i normalni rezač.

Huaxiao ima 23 kompleta precizne opreme za rezanje postojećih 23 seta, iz Njemačke, Italije, Južne Koreje, Tajvana i drugih zemalja. A naša oprema za rezanje debljih ploča je jedina i prva u Kini.

Razmotavanje i vraćanje i niveliranje

Raspon obrade, vruće valjano niveliranje i linija za sečenje po dužini
Debljina: 3mm – 25.4mm
Širina: 100mm – 2200mm
Dužina: 300 – 15000 mm
Unutrašnji prečnik: 508 mm – 610 mm
Težina zavojnice: Max 40mt

Raspon obrade, hladno valjano niveliranje i linija za sečenje po dužini
Debljina: 0.2mm – 6mm
Širina: 100mm – 2200mm
Dužina: 300 – 6100 mm
Unutrašnji prečnik: 508 mm – 610 mm
Težina zavojnice: Max 30MT

Razmotavanje i vraćanje i niveliranje